Protetyka

To dział stomatologii zajmujący się odtworzeniem utraconych tkanek zęba w przypadku gdy nie jest możliwa ich odbudowa zachowawcza, uzupełnieniem braku pojedynczych zębów lub ich większej liczby. Protetyka pozwala na przywrócenie sytuacji w jamie ustnej sprzed utraty zębów, odtworzenie ich funkcji, kształtu, koloru i uzyskanie ponownie pięknego, pełnego uśmiechu.

W naszych gabinetach funkcjonuje nowoczesna pracownia protetyczna, umożliwia to wykonanie perfekcyjnych uzupełnienień. Technik dentystyczny często uczestniczy w wizytach, bezpośredni kontakt pacjent-lekarz-technik gwarantuje dobór optymalnego rozwiązania protetycznego.
Staramy się obrazować pacjentowi, jak mogą wyglądać jego zęby po zakończeniu leczenia, pokazując woskową symulację wykonaną na podstawie gipsowych modeli uzębienia pacjenta. Pacjent może wnosić uwagi co do wyglądu, zanim jeszcze faktyczne leczenie się rozpocznie.

Jeżeli doszło do utraty zębów konieczne jest ich uzupełnienie. Aspekt estetyczny kompletnego uśmiechu jest dla wielu pacjentów najbardziej istotny, poza tym jednak każda nawet pojedyncza luka stwarza zagrożenie dla sąsiadujących z nią zębów. Mają one tendencję do pochylania się, a nawet przesuwania w kierunku wolnej przestrzeni. Ząb przeciwstawny wysuwa się z zębodołu, staje się “dłuższy”, a to z biegiem czasu może doprowadzić do jego utraty.

Większe braki w uzębieniu często są przyczyną patologicznego starcia pozostałych zębów, ich rozchwiania, a także schorzeń stawów skroniowo -żuchwowych. Dlatego, im wcześniej zostanie wykonane uzupełnienie, tym lepiej
Wśród uzupełnień protetycznych można wyróżnić dwie zasadnicze grupy:
– uzupełnienia stałe, rwale umocowane na zębach własnych pacjenta
– uzupełnienia ruchome, prowadzane do jamy ustnej i wyjmowane z niej przez pacjenta

Proponujemy rozwiązania protetyczne w postaci:

  • licówek ceramicznych
  • wkładów i nakładów, tzw. inlay, onlay, overlay
  • koron i mostów ceramicznych
  • koron i mostów ceramicznych na podbudowie metalowej, cyrkonowej lub złota galwanicznego
  • protezy szkieletowe tradycyjne i bezklamrowe (estetyczne)
  • protezy całkowite i częściowe akrylowe
  • protezy na teleskopach
  • protezy na zasuwach i zatrzaskach
  • implanty
Call Now Button