Pantomogram 3D / CBCT

Tomografia najwyższej jakości

Wykonujemy również wysoko-zaawansowane zdjęcia panoramiczne, cefalometryczne oraz tomografię CBCT 3D z użyciem aparatu PAX Flex 3D. Zastosowanie zaawansowanej technologii sensorów pozwala na precyzyjną diagnozę przy zredukowanej dawce dla pacjenta. Obraz z sensora przesyłany jest do komputera w czasie rzeczywistym, zdjęcie widoczne przez cały czas ekspozycji na ekranie monitora. W zależności od rodzaju badania lekarz ma do wyboru różnej wielkości pola obrazowania, aż po dwa łuki zębowe, zatoki oraz część stawów skroniowo-żuchwowych.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RADENS Arkadiusz Radej zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i Innowacje.
Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw.
Tytuł projektu: Rozwój działalności Radens – Prywatna Praktyka Dentystyczna poprzez wyposażenie gabinetu stomatologicznego w nowoczesne urządzenia.
Umowa o dofinansowanie nr: 08.10-UDA-RPLU.01.01.00-06-015/10

ue-www

Call Now Button