Endodoncja

Leczenie endodontyczne polega na dokładnym usunięciu chorej zainfekowanej miazgi wypełniającej wnętrze zęba, a następnie mechanicznym i chemicznym przygotowaniu systemu kanałów i ich szczelnym wypełnieniu.

Obecność w gabinecie takich urządzeń jak mikrosilnik endodontyczny Denta Port ZX ułatwia opracowanie i poszerzenie kanałów z jednoczesną dokładną elektroniczną kontrolą ich długości. Używa się wówczas precyzyjnie kalibrowanych narzędzi, które nadają kanałom regularny kształt.

Leczenie wykonywane jest z użyciem koferdamu (ślinochronu), który zabezpiecza wnętrze zęba przed dostępem śliny oraz chroni pacjenta przed działaniem płynów wykorzystywanych w trakcie leczenia do płukania kanałów.

Wykorzystanie mikroskopu zapewnia najlepszą jakość leczenia i umożliwia wykonanie poszczególnych jego etapów pod kontrolą wzroku. Rozwiązanie niektórych problemów endodontycznych bez użycia mikroskopu jest wręcz niemożliwe.

rtgWykonywane na miejscu zdjęcie Rtg umożliwia kontrolę pracy podczas leczenia kanałowego.

O ostatecznym powodzeniu leczenia decyduje szczelne wypełnienie kanału, aby uniemożliwić przenikanie bakterii z jamy zęba do tkanek otaczających korzeń zęba. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu sprawdzonych systemów Obtura i System B do wypełniania kanałów gorącą gutaperką.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RADENS Arkadiusz Radej zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i Innowacje.
Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw.
Tytuł projektu: Rozwój działalności Radens – Prywatna Praktyka Dentystyczna poprzez wyposażenie gabinetu stomatologicznego w nowoczesne urządzenia.
Umowa o dofinansowanie nr: 08.10-UDA-RPLU.01.01.00-06-015/10

ue-www

Call Now Button