Endodoncja

Leczenie endodontyczne polega na dokładnym usunięciu chorej zainfekowanej miazgi wypełniającej wnętrze zęba, a następnie mechanicznym i chemicznym przygotowaniu systemu kanałów i ich szczelnym wypełnieniu.

Obecność w gabinecie takich urządzeń jak mikrosilnik endodontyczny Denta Port ZX ułatwia opracowanie i poszerzenie kanałów z jednoczesną dokładną elektroniczną kontrolą ich długości. Używa się wówczas precyzyjnie kalibrowanych narzędzi, które nadają kanałom regularny kształt.

Leczenie wykonywane jest z użyciem koferdamu (ślinochronu), który zabezpiecza wnętrze zęba przed dostępem śliny oraz chroni pacjenta przed działaniem płynów wykorzystywanych w trakcie leczenia do płukania kanałów.

Wykorzystanie mikroskopu zapewnia najlepszą jakość leczenia i umożliwia wykonanie poszczególnych jego etapów pod kontrolą wzroku. Rozwiązanie niektórych problemów endodontycznych bez użycia mikroskopu jest wręcz niemożliwe.

rtgWykonywane na miejscu zdjęcie Rtg umożliwia kontrolę pracy podczas leczenia kanałowego.

O ostatecznym powodzeniu leczenia decyduje szczelne wypełnienie kanału, aby uniemożliwić przenikanie bakterii z jamy zęba do tkanek otaczających korzeń zęba. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu sprawdzonych systemów Obtura i System B do wypełniania kanałów gorącą gutaperką.

Call Now Button