Efekty leczenia

Korony i mosty cyrkonowe na implantach i zębach własnych
Korony i mosty cyrkonowe na zębach własnych
Korona i most cyrkonowy na implantach oraz odbudowa startych zębów
Korony cyrkonowe na zębach własnych i implantach
Korony i licówki porcelanowe
Implantacja bezpośrednio po urazie, korony tymczasowe kompozytowe na implantach
Most cyrkonowy na zębach własnych, korony cyrkonowe na implantach
Licówki porcelanowe
Korony pełnoceramiczne
Most cyrkonowy na implantach z imitacją dziąsła
Porcelana E-max; leczenie kompleksowe
Korona cyrkonowa na implancie
Rehabilitacja po urazie
Odbudowy porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu
Odbudowy pełnoceramiczne
Most i korony cyrkonowe
Estetyka biała i czerwona
Siekacz centralny- implant
Symetryczny uśmiech E-Max
Rehabilitacja; metaloceramika

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RADENS Arkadiusz Radej zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i Innowacje.
Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw.
Tytuł projektu: Rozwój działalności Radens – Prywatna Praktyka Dentystyczna poprzez wyposażenie gabinetu stomatologicznego w nowoczesne urządzenia.
Umowa o dofinansowanie nr: 08.10-UDA-RPLU.01.01.00-06-015/10

ue-www

Call Now Button