Stomatologia dziecięca, Gaz rozweselający

To, jak zdrowe zęby będzie miało w przyszłości Twoje dziecko, zależy od tego, jaką opiekę stomatologiczną będzie miało już od najwcześniejszych lat.
Dzieci to szczególni pacjenci. Wymagają odpowiedniego podejścia lekarza specjalisty. Nie chodzi tu tylko o wiedzę na temat leczenia małych pacjentów, ale także o kształtowanie właściwych nawyków, odpowiedniej higieny, budowanie zaufania do lekarza a także przełamanie oporu i strachu.
Wbrew opinii zęby mleczne powinny być leczone do momentu ich naturalnej utraty, ponieważ przedwczesne usuwanie może zaburzyć wzrost kości szczęk. Skutkuje to brakiem miejsca dla pojawiających się zębów stałych, to prowadzi do powstania wad zgryzu i niezbędne staje się długotrwałe leczenie ortodontyczne.
Z myślą o naszych najmłodszych pacjentach utworzyliśmy kącik zabaw, gdzie mile mogą spędzić czas czekając na wizytę.
Podczas wizyty w gabinecie dzieci mają możliwość oglądania ulubionych bajek a na koniec każdy odważny, mały pacjent otrzymuje nagrodę.

Najważniejsze usługi:

 • leczenie zachowawcze zębów mlecznych (z możliwością użycia
 • kolorowych wypełnień)
 • leczenie zachowawcze zębów stałych
 • lakowanie zębów
 • lakierowanie zębów
 • lapisowanie zębów mlecznych
 • leczenie kanałowe
 • instruktaż higieny jamy ustnej
 • wizyty adaptacyjne

Gaz rozweselający

Sedacja wziewna wykonywana jest za pomocą za pomocą mieszaniny złożonej z N2O-podtlenku azotu (zwanego także gazem rozweselającym) oraz 02- tlenu. Zastosowanie wspomnianej powyżej mieszaniny gazów pozwala pacjentowi na zrelaksowanie się w czasie zabiegu. Osoba leczona częściowo traci kontakt z rzeczywistością, nie odczuwa lęku oraz stresu. Mieszanina gazów podawana jest za pomocą maski nosowej. Lekarz ma możliwość płynnej regulacji ilość podawanego podtlenku azotu (N2O), w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Dzięki systemowi zabezpieczającemu, wbudowanemu w aparaturę zabiegową nie możliwe jest podanie zbyt małej ilości tlenu, przez co procedura jest bezpieczna. Po 30 minutach od zakończenia podawania mieszaniny gazów osoba leczona może bezpiecznie prowadzić pojazdy i obsługiwać urządzenia mechaniczne. Wspomniany czas pół godziny jest wystarczający, aby doszczętnie usunąć z organizmu podany w czasie zabiegu N2O.
Sedacja wziewna N2O/O2 jest wskazana u osób, które odczuwają paniczny strach przed jakimkolwiek zabiegiem stomatologicznym, nawet takim, który nie wiążą się z ryzykiem dużego bólu. Ponadto w czasie długotrwałych i mało przyjemnych zabiegów, zwłaszcza u pacjentów z silnym odruchem wymiotnym sedacja pozwala na ograniczenie dyskomfortu, np. w czasie pobierania wycisków. Stosowana u dzieci pozwala na wykonanie niezbędnych zabiegów bez konieczności stosowania znieczulenia ogólnego . U starszych dzieci oraz u osób dorosłych poleca się stosowanie tego typu sedacji w przypadkach, w których pacjenci reagują silnym stresem na ukłucia igłą, gdyż podtlenek azotu ma właściwości lekko znieczulające.

Do przeciwwskazań do stosowania sedacji N2O/O2 należą:
 • stan przeziębienia, katar, obecność przerośniętych migdałków gardłowych, które mogą powodować niedrożność górnego odcinka dróg oddechowych,
 • 13 pierwszych tygodni ciąży,
 • schorzenia psychiczne,
 • stwardnienie rozsiane, porfiria, miastenia gravis.
 • choroby układu oddechowego, takie jak rozstrzenie oskrzelowe, czy
 • rozedma płuc,
 • alkoholizm oraz
 • brak chęci współpracy ze strony pacjenta.
Sedację za pomocą mieszaniny N2O/O2 nie jest przeciwskazana przy:
 • astma oskrzelowa
 • padaczka
 • choroby serca (mieszanina zawierająca podtlenek azotu nie wpływa negatywnie na serce )
 • nadciśnienie tętnicze (dzięki sedacji zmniejsza się stres i nieoczekiwane skoki ciśnienia z nim związane)
 • hemofilia (często brak konieczności wykonania znieczulenia miejscowego, które wiąże się z wkłuwaniem igły)
Możliwe reakcje pacjentów na zastosowanie gazu rozweselającego:
 • rozluźnienie
 • zobojętnienie
 • znacznie osłabione odczucie bólu lub zupełna jego likwidacja
 • mrowienie ciała
 • halucynacje
 • zachowanie kontaktu słownego, lecz zazwyczaj odpowiedzi pacjenta na zadawane pytania są pozbawione sensu i logiki;
 • dobra współpraca ze stomatologiem i właściwe reakcje na wydawane polecenia
 • częściowa amnezja – pacjent może nie pamiętać zabiegu.

Około 10 % osób jest niewrażliwych na podtlenek azotu!!!

U dzieci ze złymi, wcześniejszymi doświadczeniami związanymi z leczeniem stomatologicznym trudniej uzyskać dobry efekt, czasami potrzeba kilku wizyt zanim uda się właściwe postępowanie stomatologiczne.

Minimalny wiek 3,5- 4 lata. Im młodsze dziecko, tym trudniej uzyskać dobry efekt.

Minimum 2 godziny przed zabiegiem pacjent powinien pozostać bez jedzenia.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RADENS Arkadiusz Radej zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i Innowacje.
Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw.
Tytuł projektu: Rozwój działalności Radens – Prywatna Praktyka Dentystyczna poprzez wyposażenie gabinetu stomatologicznego w nowoczesne urządzenia.
Umowa o dofinansowanie nr: 08.10-UDA-RPLU.01.01.00-06-015/10

ue-www