Efekty leczenia

Rehabilitacja po urazie

Korony i mosty metaloceramiczne

Uśmiech na nowo

Licówki porcelnowe

Implant 14

Estetyka biała i czerwona

Odbudowy porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu

Siekacz centralny- implant

Więcej białej i różowej harmonii

Odbudowy pełnoceramiczne

Symetryczny uśmiech E-Max

Porcelana E-max; leczenie kompleksowe

Rehabilitacja; metaloceramika

Most i korony cyrkonowe

Implant 24

Estetyczne odbudowy kompozytowe

Implant 14

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RADENS Arkadiusz Radej zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i Innowacje.
Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw.
Tytuł projektu: Rozwój działalności Radens – Prywatna Praktyka Dentystyczna poprzez wyposażenie gabinetu stomatologicznego w nowoczesne urządzenia.
Umowa o dofinansowanie nr: 08.10-UDA-RPLU.01.01.00-06-015/10

ue-www