Cennik

Cennik orientacyjny 2018

Konsultacja
30-100
Znieczulenie
30
Znieczulenie komputerowe SLEEPER ONE
50
Użycie podtlenku azotu (gaz rozweselający
od 100
Maseczka nosowa do podtlenku azotu
40
Zdjęcie RTG punktowe
30
Zdjęcie pantomograficzne
70
Zdjęcie cefalometryczne
50
Tomografia CBCT / Pantomogram 3D)- 1 łuk zębowy
150
Tomografia CBCT / Pantomogram 3D)- 2 łuki zębowe
200
Wypełnienie kompozytowe
100-250
Rekonstrukcja zęba
250-350
Rekonstrukcja na wkładzie z włókna szklanego
400-450
Onlay kompozytowy 500
Wypełnienie zęba mlecznego 70-120
Szynowanie zębów taśmą z włókna szklanego (1 punkt)
80
Leczenie kanałowe z wypełnieniem kanałów metodą termoplastyczną gutaperki (System B + Obtura) + zdjęcie RVG (leczenie odbywa się pod mikroskopem)
  • ząb 1-kanałowy
350
  • ząb 2-kanałowy
500
  • ząb 3-kanałowy
650
  • ząb 4-kanałowy
800
 
Reendo (powtórne leczenie kanałowe)
Cena podstawowego leczenia kanałowego + opłata dodatkowa
100-200
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału zęba
300-400
Usunięcie metalowego wkładu z zęba
100-150

 Lakowanie
50
Lakierowanie 80
Skaling 150-250
Piaskowanie 150
 Wybielanie zębów metodą nakładkową
(nie dotyczy zębów leczonych kanałowo)
600
Laserowe wybielanie zębów w gabinecie
1000
Ekstrakcja 100-200
Ekstrakcja chirurgiczna 150-350
Ekstrakcja zęba mlecznego
50-100
Resekcja korzenia zęba
500
Hemisekcja
300
Wydłużenie korony klinicznej
250
Wkład koronowo- korzeniowy z włókna szklanego
200
Wkład koronowo- korzeniowy metalowy lany
300
Korona tymczasowa
100
Korona porcelanowa na podbudowie z metalu 900
Licówka porcelanowa
1300
Korona pełnoceramiczna porcelanowa
1300
Korona porcelanowa CYRKON
 1300
Most adhezyjny na taśmie z włókna szklanego
 500
Proteza akrylowa
1000
Proteza szkieletowa
1400
Usunięcie starej korony z zęba
100
Implant (część śródkostna) 2000

Korona porcelanowa na podbudowie z metalu na implancie

2000
Korona pełnoceramiczna lub na cyrkonowa na implancie
2500
 Korona tymczasowa na implancie
300
 Augmentacja (odbudowa) kostna
2000-3000
 Podniesienie dna zatoki szczękowej
2000-3000

Protezy mocowane na implantach wycenianie są indywidualnie.

O cenach prac protetycznych wykonywanych na implantach można dowiedzieć się bezpośrednio w gabinecie.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RADENS Arkadiusz Radej zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i Innowacje.
Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw.
Tytuł projektu: Rozwój działalności Radens – Prywatna Praktyka Dentystyczna poprzez wyposażenie gabinetu stomatologicznego w nowoczesne urządzenia.
Umowa o dofinansowanie nr: 08.10-UDA-RPLU.01.01.00-06-015/10

ue-www