Cennik

Cennik orientacyjny

Konsultacja
30-100
Znieczulenie
30
Znieczulenie komputerowe SLEEPER ONE
50
Użycie podtlenku azotu (gaz rozweselający
od 100
Ekstrakcja zęba mlecznego
50-100
Maseczka nosowa do podtlenku azotu
40
Próba leczenia- dziecko niewspółpracujące
50
Zdjęcie RTG punktowe
30
Zdjęcie pantomograficzne
70
Zdjęcie cefalometryczne
50
Tomografia CBCT / Pantomogram 3D)- 1 łuk zębowy
150
Tomografia CBCT / Pantomogram 3D)- 2 łuki zębowe
200
Wypełnienie kompozytowe
100-250
Rekonstrukcja zęba
250-300
Rekonstrukcja na wkładzie z włókna szklanego
400
Wypełnienie zęba mlecznego
70-120
Wypełnienie kanałów metodą termoplastyczną
gutapeki (System B + Obtura) +zdjęcie RVG
300-800
Reendo- powtórne leczenie kanałowe
350-1000
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału zęba
300-400
Usunięcie metalowego wkładu z zęba
100-150
Lakowanie
50
Lakierowanie
50
Lapisowanie (1 zabieg)
30-50
Skaling
120-250
Piaskowanie
120
Wybielanie zębów metodą nakładkową
(nie dotyczy zębów leczonych kanałowo)
600
Laserowe wybielanie zębów w gabinecie
1000
Ekstrakcja
100-200
Ekstrakcja chirurgiczna
150-350
Ekstrakcja zęba mlecznego
50-100
Resekcja korzenia zęba
500
Usunięcie torbieli
500
Hemisekcja
300
Wydłużenie korony klinicznej
250
Wkład koronowo- korzeniowy z włókna szklanego
200
Wkład koronowo- korzeniowy metalowy lany
300
Korona tymczasowa
100
Korona porcelanowa
700
Licówka porcelanowa
1200
Korona pełnoceramiczna porcelanowa
1200
Korona porcelanowa CYRKON
1200
Proteza szkieletowa
1500
Usunięcie starej korony z zęba
100
Implant (część śródkostna)
2000
Korona porcelanowa zwykła na implancie
1500
Korona pełnoceramiczna lub na cyrkonowa na implancie
2500
Korona tymczasowa na implancie
300
Augmentacja (odbudowa) kostna
2000-3000
Podniesienie dna zatoki szczękowej
2000-3000

Protezy mocowane na implantach wycenianie są indywidualnie.

O cenach prac protetycznych wykonywanych na implantach można dowiedzieć się bezpośrednio w gabinecie.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RADENS Arkadiusz Radej zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa I: Przedsiębiorczość i Innowacje.
Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw.
Tytuł projektu: Rozwój działalności Radens – Prywatna Praktyka Dentystyczna poprzez wyposażenie gabinetu stomatologicznego w nowoczesne urządzenia.
Umowa o dofinansowanie nr: 08.10-UDA-RPLU.01.01.00-06-015/10

ue-www